วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การคูณเลขสองหลักที่มีหลักสิบเป็น 1 ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ

การคูณเลขสองหลักที่มีหลักสิบเป็น 1 ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ
เทคนิคการคิดลัดเพื่อหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
1.      ให้เอาหลักหน่วยคูณกัน ตั้งผลลัพธ์หลักหน่วยไว้
     (ถ้าคูณกันได้เกิน 9 ให้ทดหลักสิบไว้ก่อน)
2.      เอาหลักหน่วยตัวหลัง มาบวกกำจำนวนหน้าและบวกกับตัวทด
      แล้วเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจากที่เขียนไว้เป็นหลักสิบหลักร้อยต่อไป
      ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวอย่าง
1.      11 × 18 นำหลักหน่วยคูณกัน 1 × 8 = 8 ตั้งเป็นผลลัพธ์เป็นหลักหน่วย
เอาหลักหน่วยตัวหลัง คือ 8 บวกกับจำนวนหน้า 11 จะได้เท่ากับ 19
นำไปเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 8 เป็นหลักสิบหลักร้อยต่อไป
ดังนั้น 11 × 18 = 198

2.      15 × 19 นำหลักหน่วยคูณกัน 5 × 9 = 45 ตั้งเป็นผลลัพธ์เป็นหลักหน่วย
      แล้วทดหลักสิบคือ 4 แล้วจะได้  5 ทด 4เอาหลักหน่วยตัวหลัง คือ 9 
      บวกกับจำนวนหน้า 15 จะได้เท่ากับ 24 บวกกับตัวทดคือ 4 แล้วได้ 28
      นำไปเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 5 เป็นหลักสิบหลักร้อยต่อไป
ดังนั้น 15 × 19 = 285

3.      13 × 17 นำหลักหน่วยคูณกัน 3 × 7 = 21 ตั้งเป็นผลลัพธ์เป็นหลักหน่วย
     แล้วทดหลักสิบคือ 2 แล้วจะได้ 1ทด 2เอาหลักหน่วยตัวหลัง คือ 7
     บวกกับจำนวนหน้า 13 จะได้เท่ากับ 20 บวกกับตัวทดคือ 2 แล้วจะได้ 22
     นำไปเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 1 เป็นหลักสิบหลักร้อยต่อไป
ดังนั้น 13 × 17 = 221

4.      13 × 19 นำหลักหน่วยคูณกัน 3 × 9 = 27 ตั้งเป็นผลลัพธ์เป็นหลักหน่วย
     แล้วทดหลักสิบคือ 2 แล้วจะได้ 7 ทด 2เอาหลักหน่วยตัวหลัง คือ 9 
     บวกกับจำนวนหน้า 13 จะได้เท่ากับ 22 บวกกับตัวทดคือ 2 แล้วจะได้ 24
     นำไปเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 7 เป็นหลักสิบหลักร้อยต่อไป
ดังนั้น 13 × 19 = 247


อ้างอิงข้อมูลโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น